Termeni si conditii

I. INTRODUCERE

Proiectul Free Worlding este desfasurat de SC Free Worlding Club SRL (specialist certificat în tururi ghidate) cu următoarele date de identificare: CUI: 24979438, Nr. Reg: J40 / 692/2009, Adresa: Sos Alexandria nr. 9, sector 5, București, România

și agenția noastră de turism SC Adventure Unfiltered SRL, având următoarele date de identificare: CUI: 40850370. Nr. Reg. J40 / 4039/2019, Adresa: strada Gheorghe Ioachim nr. 5, lot 1, camera 5, sector 5, București, România, Licență operator de turism: 1842 / 07.05.2019, polița de asigurare nr. BN000001270 valabil până la 02.04.2020

 

II. PREȚUL CONTRACTULUI ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

2.1. Factura va fi achitată în moneda în care a fost emisă (RON, EUR sau USD). Pentru platile la contractele de calatorii in extern, în orice altă moneda decât în EURO, se adaugă un comision de risc valutar de 2% față de cursul afișat de BNR în ziua plății. Cursul de schimb BNR poate fi consultat pe www.bnro.ro

2.2. Plata se poate face prin depunere la orice sucursală Banca Transilvania sau prin transfer din contul călătorului

2.3. Nu se acceptă pentru plata vouchere de vacanță.

2.4. Toate comisioanele bancare sunt suportate de călător.

2.5. În cazul plății prin transfer bancar, plata se consideră a fi efectuată în momentul în care suma transferată a intrat în contul Agenției. Dacă suma transferată nu ajunge în contul Agenției în termenul standard al băncii emitente, Agenția anunță Călătorul și acesta este obligat să refacă transferul.

2.6. Agenția își rezervă dreptul de a anula rezervările pentru care sumele nu sunt încasate la timp.

2.7. În cazul depășirii termenului de plată se aplică majorări de întârziere, reprezentând 0,5% /zi din valoarea neachitată.

2.8. Locurile se rezervă doar după ce banii de avans sunt vizibili în contul Agenției.

2.9. Prețul pachetului este unul dinamic și ține cont de scumpirile furnizorilor de servicii turistice incluse în pachet: ex. bilete de avion. Prețul final al pachetului este cel comunicat în momentul înscrierii și este valabil 48 de ore de la primirea pe email a facturii și a contractului.

 

III. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI

3.1. Contractul se încheie, după caz, în oricare din următoarele situații:

 1. a) în momentul semnării lui de către călător sau prin acceptarea condițiilor contractuale de servicii de călătorie, inclusiv în cazul celor achiziționate la distanță prin mijloace electronice;
 2. b) în momentul în care călătorul primește pe email contractul și factura pentru avans și efectuează plata solicitată în documente pentru rezervarea locului

3.2. În cazul în care prezentul contract este pus integral la dispoziția călătorului sub formă de catalog, pliant, alte înscrisuri, site-ul Agenției, pagina de Facebook, sau alte mijloace de comunicare electronică, obligația de informare a călătorului este considerată îndeplinită prin înscrierea acestei informații în oricare dintre documentele de călătorie sau documentele fiscale furnizate de Agenție, nefiind necesară încheierea în formă scrisă a contractului de comercializare a serviciilor de călătorie.

3.3. Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a serviciilor de călătorie înscrise în documentele de călătorie.

3.4. Contractul încetează de drept dacă Agenția nu poate confirma serviciile contractate și returnează integral și imediat suma încasată.

IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE AGENȚIEI

de asumarea de către călător a unui contract privind pachetul de servicii de călătorie sau a oricărei oferte corespunzătoare, agenția de turism organizatoare și agenția de turism intermediară, atunci când pachetul este vândut prin intermediul acesteia, furnizează călătorului informațiile standard prin intermediul formularului din anexa nr. 1 din Ordonanta precum și următoarele informații, dacă acestea sunt aplicabile pachetului: a) principalele caracteristici ale serviciilor de călătorie; b) denumirea comercială și sediul social ale agenției de turism organizatoare; c)      prețul total al pachetului, inclusiv taxele; d) modalitățile de plată; e) numărul minim de persoane necesar pentru ca serviciile din pachet să poată fi executate; f) informații generale despre cerințele legate de pașaport și vize; g) informații privind posibilitatea călătorului de a înceta contractul oricând înainte de începerea executării pachetului; h) informații privind asigurarea facultativă sau obligatory.

4.2. Informațiile furnizate călătorului sunt parte integrantă a contractului privind pachetul de servicii de călătorie și nu pot fi modificate decât prin acordul explicit al părților contractante. Înainte de încheierea contractului privind pachetul de servicii de călătorie, agenția de turism organizatoare și, după caz, agenția de turism intermediară transmit călătorului toate modificările cu privire la informațiile precontractuale într-un mod clar, inteligibil și bine evidențiat.

4.3. Dacă agenția de turism organizatoare și, după caz, agenția de turism intermediară nu au îndeplinit cerințele în materie de informare cu privire la comisioanele, tarifele, penalitățile de încetare sau alte costuri suplimentare înainte de încheierea contractului privind pachetul de servicii de călătorie, călătorul nu suportă respectivele comisioane, tarife, penalități de încetare sau alte costuri.

4.4. La încheierea contractului privind pachetul de servicii de călătorie sau ulterior, fără întârzieri nejustificate, agenția de turism organizatoare sau agenția de turism intermediară pune la dispoziția călătorului un exemplar sau o confirmare a contractului pe un suport durabil.

4.5. Contractul prezintă întregul conținut al acordului, precum și cerințele speciale ale călătorului pe care agenția de turism organizatoare le-a acceptat. Ele trebuie să apară în contract ca fiind ferm confirmate sau ca preferință transmisă către furnizori, care le vor oferi în funcție de disponibilitatea la fața locului.

4.6. Agenția de turism organizatoare este răspunzătoare pentru executarea corespunzătoare a tuturor serviciilor de călătorie incluse în contract, cu exceptia situațiilor în care:

 1. a) Neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează călatorului;
 2. b) Neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fără a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrări sau reparaţii pe drumurile publice, neîndeplinirea grupului minim ca urmare a unor renunţări de ultimă oră sau a neobţinerii vizelor pentru toţi participanţii. Agenţia nu este răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate călatorului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje şi a altor împrejurări care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice;
 3. c) Neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unui terţ care nu are legătură cu furnizarea serviciilor prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligaţiilor au un caracter imprevizibil şi inevitabil.

4.7. În cazul achiziţionării unui pachet de servicii turistice având în componenţă servicii de cazare și masă, Agenția de turism organizatoare este răspunzătoare pentru corectitudinea rezervării (perioadă, tip de masa, tip de cameră, număr de pasageri, clasificare oficială în conformitate cu standardele locale), dar nu și pentru serviciile oferite la fața locului de către hotel sau pensiune (calitate masă, curățenie cameră, rapiditate check in etc). În această situație, călătorul depune o plângere scrisă la receptia hotelului, iar obligațiile Agenției se rezumă la asistență și consiliere.

4.8.  În cazul achiziţionării unui pachet de servicii turistice având în componenţă şi asigurarea transportului pe cale aeriană sau a unui serviciu de călătorie de sine stătător, transportatorul aerian, fără a cere acordul agenţiei de turism care derulează programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agenţia nu este răspunzătoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în programul turistic. Pentru aceste întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste turiştii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.912/2006. Orice problemă privind operarea zborului şi acţiunile adiacente acestuia intră în competenţa şi responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager şi transportator.

4.9.  În cazul pachetelor de servicii care includ și transport, ziua de plecare şi ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.

4.10.  Agenția organizatoare este obligată să acorde asistență în cazul în care călătorul se află în dificultate, inclusiv în cazul situaţiilor de forţă majoră sau al unui eveniment pe care nici agenţia de turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita.

4.11. Agenția de turism organizatoare are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru asistență în cazul în care călătorul este cel care a provocat situația de dificultate în mod intenționat sau din propria neglijență. Comisionul nu depășește în niciun caz costurile efective suportate de agenția de turism organizatoare.

4.12. Agenția de turism este răspunzătore pentru orice erore cauzată de defecțiuni tehnice din sistemul de rezervare care îi sunt imputabile și, în cazul în care a fost de acord să organizeze rezervarea unui pachet sau a serviciilor de călătorie care fac parte din serviciile de călătorie asociate, pentru erorile comise în timpul procesului de rezervare.

4.13. Agenția de turism nu este răspunzătore pentru erorile de rezervare imputabile călătorului sau cauzate de circumstanțe inevitabile și extraordinare.

4.14. În cazul modificării uneia dintre prevederile esenţiale ale contractului, cum ar fi: serviciile incluse în pachet, datele de călătorie, modificarea categoriei unităţii de cazare, Agenţia are obligaţia de a informa călătorul. Această informare trebuie făcută, acolo unde acest lucru este posibil, cu cel puțin 15 de zile înainte de începerea executării pachetului.

4.15. Agenţia poate modifica preţul contractului în sensul majorării sau micşorării, după caz, arătând totodată modul de calcul al majorărilor sau micşorărilor de preţ ale contractului şi numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de transport, a redevenţelor şi a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi, a taxelor de turist ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii contractat. Această informare trebuie făcută, acolo unde acest lucru este posibil, cu cel puțin 20 de zile înainte de începerea executării pachetului. Această majorare nu poate fi mai mare de 8%.

4.16. În cazul în care, înainte de începerea executării pachetului, agenția de turism organizatoare este constrânsă să modifice semnificativ oricare dintre principalele caracteristici ale serviciilor de călătorie sau propune să mărească prețul pachetului cu mai mult de 8%, călătorul are posibilitatea ca, într-un termen rezonabil specificat de Agenție, să accepte modificarea propusă sau să înceteze contractul fără a plăti vreo penalitate de încetare.

4.17. În cazul în care modificările aduse contractului de călătorie prevăzute au drept consecință scăderea calității sau a costului pachetului, călătorul are dreptul la o reducere corespunzătoare a prețului.

4.18. În cazul în care contractul privind pachetul de servicii de călătorie este încetat și călătorul nu acceptă un alt pachet, agenția de turism organizatoare rambursează toate plățile efectuate de către sau pe seama călătorului, fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data încetării contractului.

4.19. În cazul în care, după începerea călătoriei, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agenţia constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:

 1. a) să ofere călatorului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate;
 2. b) să restituie călatorului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;
 3. c) în cazul în care nu pot fi oferite călatorului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta și, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate.

4.20. În cazul schimbării cazării, se consideră a fi serviciu alternativ corespunzător pentru continuarea derulării pachetului oferirea cazării în aceeași locație, în cea mai apropiată variantă față de cea rezervată inițial, de aceeași clasificare oficială și cu aceleași servicii de masă.

4.21. Călătorul poate respinge serviciile alternative propuse doar în cazul în care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit prin contract sau reducerea de preţ acordată este inadecvată.

4.22. În cazul în care neconformitatea afectează în mod substanțial executarea pachetului, iar agenția de turism organizatoare a omis să o remedieze într-un termen rezonabil stabilit de către călător, acesta poate înceta contractul

privind pachetul de servicii de călătorie fără plată unei penalități de încetare și, după caz, poate să ceară, reducerea prețului și/sau despăgubiri.

4.23. Agenția de turism organizatoare poate înceta contractul privind pachetul de servicii de călătorie și poate oferi călătorului rambursarea completă a tuturor plăților efectuate pentru pachet, dar nu este răspunzătoare pentru plata unor despăgubiri suplimentare, în unul dintre următoarele cazuri:

 1. a) Numărul de persoane înscrise pentru participarea la pachetul respectiv este mai mic decât numărul minim stabilit în contract, iar agenția de turism organizatoare îl înștiințează pe călător cu privire la încetarea contractului în termenul stabilit în contract, dar nu mai târziu de:
 2. b) (i) 20 de zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai mult de 6 zile; (ii) 7 zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează între 2 și 6 zile;

(iii) 48 de ore înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai puțin de 2 zile;

 1. b) Agenția de turism organizatoare nu poate executa contractul din cauza unor circumstanțe inevitabile și extraordinare și înștiințează călătorul cu privire la încetarea contractului, fără întârziere și înainte de începerea executării pachetului.

4.24. Agenţia nu răspunde în situaţii de grevă, conflicte politice şi de război, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou internaţional, precum şi în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere. Toate aceste situaţii care nu sunt imputabile niciunei părţi se consideră situaţii de forţă majoră şi exonerează de răspundere Agenţia.

4.25. Pentru excursiile opționale oferite de partenerii locali, rezervarea se face de la momentul plasării comezii, dar aceasta nu garantează că excursia se va efectua. Partenerul local poate decide, din motive independente de el, anularea excursiei. În această situație, banii sunt returnați integral și imediat turiștilor. Dacă decideți să rezervați local o altă excursie, cu o altă companie, care nu are nicio legătura cu agenția Wild Romania, toată responsabilitatea pentru buna organizare a excursiei revine companiei organizatoare. Dacă există diferențe de pret între suma achitată în țara si excursia nou rezervată, aceasta va fi suportată integral de client.

4.26. În cazul în care pachetul turistic include unul sau mai multe zboruri, cu orice tip de companie aeriană, Agenția nu este răspunzătoare pentru întârzierile sau anulările curselor de zbor prevăzute în program. Agenția poate hotăra după situție, achiziționarea individuală de către fiecare turist a altor bilete de avion, astfel încât excursia să fie dusă la bun sfârșit și programul să se poată desfășura fără modificări majore, urmând că fiecare călător să recupereze prejeduciul pricinuit de cursele anulate, companiilor aeriene responsabile, Agenția neputând fi făcută responsabilă pentru aceste situații.

V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CĂLĂTORULUI

5.1. În situația în care combinația de servicii de călătorie achizționată este un pachet în înțelesul Ordonanței Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative, călătorii beneficiază de toate drepturile UE care se aplică pachetelor.

5.2. Călătorul poate adresa mesaje, cereri sau reclamații în legătură cu executarea serviciilor de călătorie în mod direct Agenției pe adresa de email office@freeworlding.com . Program de lucru L – V 10.00 – 18.00.

5.3. Călătorul are la dispoziție un număr de telefon de urgență disponibil 24/24. Pentru orice situație de urgența, inclusiv în afara orelor de program, călătorul poate apela numărul de telefon 0764.044.737 / 0761.896.881 sau numărul de telefon pus la dispoziție de la partenerii locali.

5.4. Călătorul primește toate informațiile esențiale cu privire la serviciile de călătorie înainte de încheierea contractului. Călătorul are obligația de a verifica corectitudinea informațiilor înscrise în contract. Agenția nu poate opera modificări, dacă acestea au fost semnalate dupa semnarea contractului sau confirmarea rezervărilor.

5.5. Călătorul primește o copie a contractului pe email. Călătorul are dreptul de a primi o copie pe suport hârtie în cazul în care contractul privind pachetul de servicii de călătorie a fost încheiat în prezența fizică simultană a părților.

5.6. Călătorul primește toate documentele esențiale cu privire la serviciile de călătorie înainte de plecarea în călătorie. Călătorul are obligația de a verifica corectitudinea informațiilor inscrise în voucher și documentele de

călătorie după ce au fost trimise și să semnaleze orice neconcordanță imediat, dar nu mai târziu de 48 de ore de la primirea documentelor, astfel încăt modificările să se poată procesa în timp util. Călătorul este responsabil de eventualele costuri suplimentare ce survin în cazul erorilor din documente ce ar fi putut fi remediate dacă ar fi fost aduse la cunostința Agenției în timp util.

5.7. Călătorul este obligat să contacteze Agenția cu 24 de ore înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc de îmbarcare etc.).

5.8. În cazul în care o singură persoană angajează servicii pentru un număr mai mare de călători, condiţiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile.

5.9. Călătorul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel şi bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar şi potrivit destinaţiei lor. Agenţia nu se face vinovată de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de călător ca urmare a nerespectării acestui alineat.

5.10. Călătorul are obligaţia să respecte locul, data şi ora plecării atât la dus, cât şi la întors, precum şi locurile, datele şi orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile şi daunele produse ca urmare a nerespectării de către turist a prevederilor privind locurile de întâlnire şi orarele vor fi suportate de către acesta.

5.11. Călătorii pot înceta contractul fără plată unei penalități de încetare și pot obține rambursarea completă a oricăror plăți în cazul în care oricare dintre elementele esențiale ale pachetului, altul decât prețul, s-a modificat în mod semnificativ. În cazul în care, înainte de începerea executării pachetului, comerciantul răspunzător de pachet anulează pachetul, călătorii au dreptul la rambursare și, după caz, la o despăgubire.

5.12. Călătorul are dreptul să rezilieze/denunţe unilateral în orice moment, în totalitate sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea/ denunţarea unilaterală îi este imputabilă este obligat sa despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor cap. VI, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii.

5.13. Călătorul poate transfera contractul privind pachetul de servicii de călătorie unei persoane care îndeplinește toate condițiile aplicabile contractului respectiv, după ce notifică agenția de turism organizatoare într-un termen rezonabil înainte de începerea executării pachetului, pe un suport durabil. Se consideră a fi transmisă într-un termen rezonabil notificarea cu cel puțin 7 zile înainte de începerea executării pachetului.

5.14. Persoana care transferă contractul privind pachetul de servicii de călătorie și persoana căreia îi este transferat contractul răspund în solidar pentru achitarea soldului și a tuturor comisioanelor, tarifelor și altor costuri suplimentare generate de acest transfer. Biletele de avion emise în cadrul unui pachet se supun condțiilor companiilor aeriene, sunt nominale și, de obicei, acestea nu se pot transfera. În această situație, responsabilitațile agenției de turism se limitează la a informa corect călătorul despre condițiile de anulare sau transfer impuse de compania aerienă, dar nu poate interveni peste aceste condiții. În cazul achiziționării de servicii de cazare cu reduceri de tip Early Booking (sau similar), transferul serviciilor se face cu pierderea reducerii si recalcularea la tariful disponibil în momentul modificării.

5.15. În cazul în care Agenția face modificări asupra contractului iar călătorul le acceptă, se consideră că toate modificările au fost acceptate şi călătorul nu poate solicita despăgubiri ulterioare datorate modificărilor de acest tip.

5.16. Călătorul are dreptul la o reducere a tarifului și/sau la plată unor despăgubiri pentru daune în cazul în care serviciile de călătorie nu sunt executate sau sunt executate în mod necorespunzător. Călătorul beneficiază de o reducere corespunzătoare a tarifului pentru orice perioadă în care a existat o neconformitate, cu excepția cazului în care agenția de turism organizatoare dovedește că neconformitatea este imputabilă călătorului.

5.17. Călătorul informează, fără întârzieri nejustificate, agenția de turism organizatoare în legătură cu orice neconformitate pe care o constată pe parcursul executării unui serviciu de călătorie inclus în contract. Agenția nu poate fi făcută responsabilă pentru nicio problema care ar fi putut fi rezolvată la fața locului dacă ar fi fost adusă la cunoștiință în timp util.

5.18. Călătorul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire, al cărei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al părţilor sau în baza unei hotărâri a instanţei de judecată, pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:

 1. a) Anularea s-a făcut din cauza nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Agenţia a informat în scris călatorul în timpul permis legal;
 2. b) Anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unităţii de cazare)
 3. c) Anularea s-a făcut din vina călătorului
 4. d) Anularea s-a făcut din vină companiilor aeriere și a zborurilor întârziate sau anulate ale acestora, precum și în cazul în care companiile aeriere iau decizia desfintarii unor rute de zbor, sau modificarea configurației rutelor sau orarelor de zbor.

5.19. Călătorul are dreptul la o reducere de preț, dacă aceasta a survenit ca urmare a modificării costurilor agenției. În cazul unei reduceri de preț, agenția de turism organizatoare are dreptul să deducă cheltuielile administrative efective din rambursarea datorată călătorului. La cererea călătorului, agenția de turism organizatoare prezintă dovezi ale cheltuielilor administrative respective.

5.20. Călătorul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat de Agenţie (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament etc.), în vederea acordării serviciilor turistice. În cazul în care călatorul beneficiază de bilete de odihnă şi tratament, este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie şi dovada plăţii contribuţiilor pentru asigurări sociale, la zi.

5.21. În cazul închirierilor de mașini, călătorul trebuie să aibă asupra lui document valid, permis de conducere valid și un card de credit (nu debit, embosat) valid.

5.22. Călătorul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubritate, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie. În cazul în care hotelul solicită un depozit (sumă ce va fi returnată la sfârșitul sejurului, dacă nu au fost semnalate daune în cameră sau costuri suplimentare), acesta este, de asemenea, în grija călătorului. În cazul în care călătorul foloște și alte servicii față de cele inscrise în voucher, de exemplu dar fără a se limita la servicii SPA, parcare, minibar, room service, acestea sunt, de asemenea, în grija călătorului. Agenţia nu este responsabila pentru niciuna dintre aceste situatii.

5.23. Dacă călatorul solicită nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricăror altor servicii, aceasta echivalează cu rezilierea/ denunţarea unilaterală a contractului, cu aplicarea penalităţilor prevăzute la cap. VI la momentul respectiv şi încheierea unui nou contract. În cazul în care călătorul alege să se mute la un alt hotel decât cel contractat iniţial şi achitat, responsabilitatea financiară a renunţării îi aparţine. Agenţia va rezolva cerinţele călătorului în limita posibilităţilor, eventualele diferenţe de preţ urmând a fi suportate de către turist.

5.24. Călătorul ia la cunoştinţă că serviciile pe care le achiziţionează fără ca acestea să facă parte din contractul cu agenţia de turism sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislaţia ţării de destinaţie, iar agenţia de turism nu are nicio responsabilitate asupra prestaţiilor în cauză.

5.25. Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară îndeplinirea de către călător a unor formalităţi suplimentare (de exemplu, călătoria împreună cu minori, situaţia în care numele călătorului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligaţia de a îndeplini toate cerinţele legale. Pentru o informare optimă, Agenţia recomandă şi consultarea site-ului Poliţiei de Frontieră. În cazul în care călatorul nu îşi respectă obligaţia de a se informa cu privire la formalităţile suplimentare necesare în vederea efectuării călătoriei care nu sunt în sarcina Agenţiei (de exemplu, în cazul călătoriei cu minori, împuternicire din partea părintelui sau reprezentantului legal ce nu îl însoţeşte sau orice alte documente suplimentare – enumerarea fiind exemplificativă), Agenţia este exonerată de orice răspundere în cazul imposibilităţii efectuării călătoriei.

5.26. În cazul în care călătorul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii de călătorie refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, călatorul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli.

VI. RENUNȚĂRI, PENALIZĂRI, DESPĂGUBIRI

6.1. În cazul în care călatorul renunţă din vina sa la pachetul de servicii de călătorie care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenţiei penalizări după cum urmează:

Penalizare avans/pers pentru anulare după efectuarea rezervării.

Penalizare 100% pentru anulare cu mai puțin de 30 de zile înainte de data desfășurării pachetului turistic contractat.

6.2. Orice modificare adusă contractului, ca de exemplu, dar fără a se limita la, schimbarea hotelului la cererea călătorului, modificarea numelui pasagerilor, modificarea perioadei de sejur – se supune unei taxe de 50 EUR/rezervare ca taxă de procesare a solicitării. Aceste taxe se aplica peste cele notate la punctul 6.1 si se refera la taxa de procesare din partea agentiei Wild Romania, nu la penalizarile din partea furnizorilor.

6.3. În cazul în care călatorul a achitat un avans și nu se prezintă în termenul specificat în contract, pentru a achita ratele aferente sau restul de plată, contractul se consideră reziliat de drept, iar Agenţia are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul călătorului cu reţinerea penalizărilor prevăzute la pct. 6.1.

6.4. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, călătorului i se vor reţine toate taxele datorate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia, iar refuzul ambasadei nu oblige sau indatoreaza cu nimic Agentia.

6.5. Penalizările echivalente cu cele indicate la pct. 6.1 se aplică şi în cazul în care călatorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinaţie, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că documentele personale necesare în vederea efectuării călătoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a părăsi teritoriului ţării, din alte motive ce ţin de persoana acestuia.

6.6. Călatorul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii de călătorie la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare.

6.7. Toate sumele menţionate la pct. 6.1 se vor reţine de către Agenţie din avansul sau preţul total al pachetului de servicii de călătorie achitat de turist, fără a fi necesară intervenţia instanţelor de judecată.

VII. RECLAMAȚII

7.1. În cazul în care călătorul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris la faţa locului, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate, ce se va transmite prompt atât reprezentantului Agenţiei, cât şi prestatorului de servicii de călătorie (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentanţilor locali ai turoperatorului).

7.2. Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii de călătorie vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, călatorul va depune pe email: office@freeworlding.com o reclamaţie în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenţia urmând ca, în termen de 30 de zile calendaristice, să comunice călătorului despăgubirile care i se cuvin, după caz.

7.3. Vor fi luate în considerare numai reclamatiile facute în nume personal.

7.4. Călătorul ia act și acceptă interdicția de a face publicitate negativă Agenției și serviciilor prestate de aceasta, fără ca procedura de înregistrare și solutionare a reclamațiilor prevăzută în capitolul VII să fi fost îndeplinită. Nerespectarea acestei prevederi dă dreptul Agenției să solicite instanței despăgubiri corespunzătoare prejudiciului suferit.

VIII. ASIGURĂRI

8.1. Călătorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere și/sau a sumelor achitate de acesta, pentru pachetele turistice proprii Agenției, în cazul insolvabilității sau falimentului Agenției, la Societatea de Asigurare – Reasigurare City Insurance S.A. cu sediul în București, str. Emanoil Porumbaru, nr. 93-95, parter, et 1, 2, 4 si 5, sector 1, Bucuresti, telefon: 021.231.00.54/79/90, polita de asigurare seria BN nr: 000001270 validă până la 02.04.2020.

8.2. Pentru pachetele turistice ale altor touroperatori/organizatori, pentru care Agenția are doar rol de intermediar/ revânzător și nu de organizator, în cazul insolvabilității sau falimentului acestora, călătorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere și/sau a sumelor achitate de acesta de către societatea de asigurari la care organizatorul are încheiată polița de insolvabilitate. Aceasta este notată în detaliile acestui contract sau în oferta trimisă.

8.3. Călătorul beneficiază de protecția împotriva insolvenței agenției de turism organizatoare indiferent de locul lor de reședință, de locul de plecare sau de locul în care se efectuează vânzarea pachetului și indiferent de statul membru în care este situată entitatea responsabilă pentru protecția în caz de insolvență.

8.4. Polița de asigurare acoperă pachetele de servicii și serviciile asociate. Conform legislației europene în vigoare, polița de asigurare nu acoperă serviciile de sine stătătoare.

8.5. Atunci când executarea pachetului este afectată de insolvența agenției de turism organizatoare sau când călătorii se află în imposibilitatea întoarcerii în țară din motivul nerespectării de către agenția de turism organizatoare a obligațiilor contractuale asumate cu aceștia și în contractul privind comercializarea pachetului de servicii de călătorie este inclus transportul de pasageri, garanția este disponibilă gratuit pentru a asigura repatrierile și, în cazul în care este necesar, plată cazării înainte de repatriere.

8.6. Pentru serviciile de călătorie care nu au fost efectuate, rambursările se acordă fără întârzieri nejustificate, după solicitarea călătorului.

IX. DOCUMENTELE CONTRACTULUI CE SE CONSTITUIE CA ANEXĂ LA ACESTA SUNT URMĂTOARELE:

 1. a) Voucherul, biletul de odihnă/tratament, biletul de excursie, biletul de avion;
 2. b) Itinerariu de călătorie;
 3. c) Cataloage/pliante/oferte/alte înscrisuri/etc. ale Agenţiei puse la dispoziţia călatorului, în format tipărit sau pe suport electronic.

 X. DISPOZIȚII FINALE

10.1. Contractele sunt incheiate în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

10.2. Comercializarea pachetelor de servicii de călătorie se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018.

10.3. Toate unităţile de cazare, precum şi mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale ţărilor de destinaţie, conform procedurilor interne şi normativelor locale, acolo unde acestea există, care diferă de la o ţară la alta şi de la un tip de destinaţie la altul.

10.4. Informatiile și fotografiile prezentate în cataloagele, ofertele speciale, site-urile, materialele publicitare prezintă și ilustreaza stilul hotelului, caracteristicile generale ale camerelor, imaginile fiind orientative și au caracter informativ. Camera primita de turist poate sa nu corespundă în toate cazurile cu fotografia din cataloage, oferte speciale, site-uri, materiale publicitare.

10.5. Călatorul declară că Agenţia de turism l-a informat complet cu privire la condiţiile de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie în conformitate cu prevederile Ordonanţei Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018. Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii de călătorie, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice, călatorul îşi exprimă acordul şi luarea la cunoştinţă cu privire la condiţiile generale de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie, în conformitate cu oferta agenţiei de turism.

10.6. Litigiile apărute între părţi se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părţile înţeleg să se adreseze instanţelor de judecată competente.

Introducerea acțiunilor în justiție, având ca obiect reducerea tarifului sau despăgubiri, este supusă unui termen de prescripție de 3 ani.

10.7. Precizari referitoare la ora de check in/ ora de check out

În general cazarea se face la ora 14.00, dar există hoteluri în care cazarea se poate face și mai târziu. În general eliberarea camerelor se face până la ora 12.00, dar există hoteluri în care eliberarea camerelor se poate face și mai devreme. Dacă doriti sa plecați mai tarziu și doriti să eliberati camera după ora standard pentru check-out, va rugăm să ne precizați pentru a putea anunța hotelul. Serviciul este contra cost. Respectarea acestor ore pentru check in și check out duce la o relație civilizată între călător și hotel.

10.8 Precizări referitoare la serviciile de masa

Serviciile de masă diferă de la locație la locație, iar componenta lor nu poate fi imputata sub nicio forma Agentiei. Uneori, masa se poate pierde din cauza sosirii la hotel după momentul închiderii bucătăriei sau plecării înainte de deschiderea acesteia dimineaţa. În anumite situaţii, turistului i se poate pregăti un pachet corespondent mesei pe care o va pierde. În general, masa este cu atât mai variată cu cât hotelul este mai mare.

10.9. Precizari referitoare la hotelurile unde se face cazarea prevazuta in pachetul turistic

In cazul in care nu sunt disponibile locuri pentru cazare la hotelurile prevazute in cadrul pachetelor turistice ale agentiei Wild Romania, Agentia isi rezerva dreptul de a rezerva locuri de cazare la hoteluri similare, fara a trebui sa despagubeasca in vreun fel calatorul si fara a i se putea imputa acest lucru.

10.10. Precizări referitoare la Overbooking

Cazarea se face la hotelul pentru care turistul primeşte confirmarea şi achită contravaloarea. Uneori hotelierii vând camere peste capacitatea de cazare a hotelului (overbooking). În aceste cazuri, dacă sejurul nu a început, Agenția va propune, pe cât posibil, alternative de aceeaşi calitate şi în aceeaşi marjă de preţ. Dacă sejurul a început, hotelul este responsabil pentru găsirea unei alternative de aceeaşi calitate sau superioară (standard hotelier). Agenția va interveni activ prin reprezentantul local sau prin asistență telefonică din țară pentru a oferi asistenţă turiştilor în vederea soluţionării acestor situaţii, dar nu este responsabilă pentru situaţiile de acest tip. Soluţia, conform cutumelor internaţionale, este redirecţionarea turiştilor la un hotel de cel puţin aceeaşi categorie și/sau cu servicii de cel puțin aceeași categorie sau standarde ca cel rezervat iniţial. Aceste proceduri sunt valabile și pentru situațiile în care hotelul este nou deschis sau renovat și nu își poate onora obligațiile de primire a turiștilor deoarece lucrările de construcție nu au fost finalizate și Agenția nu a fost anunțata în timp util de situația creată.

10.11. În cazul în care călătorul solicită despăgubiri, acestea sunt limitate la de trei ori valoarea prejudiciului.

10.12. Contractul va fi interpretat conform legilor din România și Uniunea Europeană.

XI. PROCEDURA DE SOLUȚIONARE ALTERNATIVĂ A LITIGIILOR (“SAL”)

11.1. Soluționarea alternativă a litigiilor (”SAL”) reprezintă un mecanism alternativ sistemului judiciar, prin care consumatorilor li se oferă posibilitatea de soluționare a litigiilor pe care le pot avea cu comercianții, atunci când se confruntă cu o problemă legată de achiziționarea unui produs sau serviciu. Astfel, reclamațiile împotriva comercianților sunt prezentate voluntar de către consumatori, urmând a fi soluționate într-un mod independent, imparțial, transparent, rapid și echitabil.

11.2. Direcția de soluționare alternativă a litigiilor (Direcția SAL) din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (”ANPC”), are competența să soluționeze alternativ litigii naționale și transfrontaliere izvorâte din contractele de vânzări sau din contractele de prestări servicii încheiate cu un comerciant care desfășoară activități în România, în sectoarele de activitate în care ANPC este competentă.

11.3. Cererea de aplicare SAL, Lista de consilieri SAL, Procedura SAL, și legislația aplicabilă poate fi consultată aici – http://www.anpc.gov.ro/ categorie/1271/sal

 

PRELUCRAREA SI PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Free Worlding Club SRL si Adventure Unfiltered SRL

Pentru Free Worlding Club SRL, identificata cu CUI 24979438, Nr. Reg. Comertului J40/692/2009 cu sediul social in Sos Alexandria nr.9, bl. 4, sc A, ap 9, sector 5, București. Confidentialitatea datelor reprezinta o componenta esentiala. Politica si practicile noastre de protejare a datelor se focuseaza pe procesarea si stocarea corespunzatoare si legala a informatiilor cu caracter personal si totodata pe asigurarea confidentialitatii, integritatii si disponibilitatii acestora conform reglementarilor in vigoare.

Free Worlding Club SRL proceseaza si stocheaza date cu caracter personal in UE si este capabila sa demonstreze la orice moment conformitatea cu legile Uniunii Europene cât si cu principiile stabilite in acest document.

Aceasta declaratie de confidentialitate reprezinta politica de confidentialitate completa aplicabila activitatilor Free Worlding Club SRL. Aceasta declaratie explica tipurile de informatii pe care le colectam de la clienti si modul in care utilizam aceste informatii in conformitate cu Regulamentul General de Protectie a Datelor (“GDPR”), (Regulament (EU) 2016/679), care este un act legislativ obligatoriu. GDPR creeaza noi drepturi pentru indivizi si consolideaza unele drepturi existente sub Directiva 95/46/EC.

Principii de protejare a datelor cu caracter personal

Politica de protejare a datelor Free Worlding Club SRL se bazeaza pe urmatoarele principii de protectie a datelor:

 • Procesarea datelor personale se va face intr-o maniera legala, corecta si transparenta;
 • Colectarea datelor personale se va face numai in scopuri specificate, explicite si legitime si datele nu vor fi procesate mai departe intr-o maniera incompatibila cu acele scopuri;
 • Colectarea datelor personale va fi adecvata, relevanta si limitata la informatiile necesare scopului procesarii;
 • Datele personale vor fi acurate si, acolo unde este necesar, actualizate;
 • Se vor lua toate masurile necesare pentru a se asigura ca datele incorecte sunt sterse sau corectate fara intârziere;
 • Datele personale vor fi pastrate intr-o forma ce permite identificarea persoanei vizate si pentru o perioada nu mai lunga decât cea in care datele personale sunt procesate;
 • Toate datele personale vor fi pastrate confidential si stocate intr-o maniera ce asigura securitatea necesara;
 • Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terte
 • Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea si stergerea acestora, impotrivirea sau restrictionarea de la procesarea datelor atât cât si de la dreptul portabilitatii datelor.

Datele personale

Date personale inseamna orice informatie care poate fi legata de o persoana fizica identificata sau identificabila (persoana subiect). Datele personale includ toate tipurile de informatii directe sau indirecte (si anume utilizate in legatura cu alte date) ce se refera la persoana subiect, cum ar fi nume, data de nastere, adrese, CNP, serie CI, adrese de e-mail, numere de telefon, etc.

Colectarea datelor personale si scopul colectarii

Datele pe care le colectam sunt date necesare emiterii documentelor fiscale si includ urmatoarele conform legilatiei in viguare:

–       Nume, prenume, serie si nr CI, CNP, telefon, adresa postala

Free Worlding Club SRL poate folosi in anumite cazuri datele personale pentru trimiterea de newslettere sau informatii comerciale sau promotionale.

Informațiile cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate. Pozele si fotografiile realizate pe durata turului pot fi folosite pe paginile si site-urile proiectului Free Worlding Club SRL.

Securitatea procesarii

Vom procesa datele in mod sigur, vom aplica si mentine masuri tehnice adecvate pentru a proteja datele personale impotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat, in mod special atunci când procesarea presupune transmiterea datelor printr-o retea atât cât si impotriva oricarei alte forme de procesare ilegala. Datele clientilor nu sunt salvate in baze de date aflate pe servere,singurul scop pentru care sunt colectate fiind emiterea documentelor fiscale, contractelor de prestari servicii si declaratiilor pe propria raspundere, necesare conform reglementarilor fiscale in vigoare.

In cazul unei brese de securitate, care poate fi reprezentata de un accident, o pierdere de date sau un acces neautorizat, Free Worlding Club SRL  va informa autoritatile reprezentate in Romania de catre A.N.S.P.D.C.P. (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal) in maxim 72 de ore de la descoperirea bresei de securitate.

Accesul si rectificarea sau stergerea datelor personale

Clientii au dreptul de a solicita in orice moment accesul la, rectificarea, stergerea sau restrictionarea procesarii datelor colectate de catre noi. Pentru a ne ajuta sa pastram datele personale actualizate, recomandam utilizatorilor sa ne informeze despre orice schimbare sau discrepanta. Pentru a modifica datele personale, pentru a obtine informatii despre perioada de timp pentru care Free Worlding Club SRL intentioneaza sa pastreze datele personale sau pentru alte intrebari legate de datele personale, inclusiv stergerea definitiva a acestora din evidentele noastre, va rugam sa ne contacta la telefon 0764.044.737. Singurele date stocate conform reglementarilor legislative in viguare, vor ramane cele de pe documentele fiscale intocmite, contractele de prestari servicii si declaratiile pe propria raspundere, necesare.

E-mailuri de marketing

Free Worlding Club SRL poate trimite in anumite cazuri e-mailuri de marketing sau diverse materiale de promvare a tururilor de ghidaj.

Plângeri

Clientii au dreptul sa adreseze o plângere legata de procesarea datelor lor personale. Toate intrebarile si plângerile vor fi prelucrate de catre noi in timp util si in concordanta cu procedurile interne.

In cazul improbabil in care clientii au suferit daune din cauza incalcarii drepturilor conform politicii de protectie a datelor personale si Free Worlding Club SRL nu a tratat plângerea in mod corespunzator, clientii au posibilitatea de a trimite o plângere autoritatii superioare.

Sesizarile privind protectia datelor pot fi trimise telefonic la 0764.044.737

Modificari ale acestei politici

Aceasta politica poate fi actualizata in urma modificarii legislatiei relevante In cazul in care se fac modificari ale materialului clientii vor fi notificati inainte ca schimbarile sa intre in vigoare.

In vigoare de la data de: 24 Mai 2018

 

Echipa Free Worlding Romania